BedrijfscertificeringenIn het laatste decennium stonden diverse Europese verordeningen aan de basis van een aantal verdere verfijning van wet- en regelgeving rondom hetzelfde thema. Met ingang van 1 januari 2010 was bedrijfscertificering volgens het f-gassenbesluit een wettelijke verplichting. Met ingang vanaf 1 december 2015 is een bedrijfscertificering volgens de beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen (BRL 100) een verplichting.Verder zijn er nog andere verplichtingen waar aan een bedrijf en de serviceengineer aan vol moeten doen.Bedrijfscertificeringen Certificeringen service engineer
   
VCA VCA
   
BRL 100 NEN3140
   
BRL 200 Stek/F-gassen
VCA_certificering_climate-connection

VCA_certificering_climate-connection

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor bedrijven waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

nen_3140_gecertificeert_climate_connection

nen_logo_3140_climate_connextion

Het toepassingsgebied is elektrische installaties, machines en gereedschappen. Toegepast in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen enzovoorts.


Het betreft hier spanningen van ten hoogste 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning.

lid_nvkl_climate_connection

logo_nvkl_climate_connection

NVKL-leden zijn specialisten in klimaat- en koudetechniek en staan voor kwaliteit, duurzaamheid en professionaliteit.


Onder de NVKL-leden vindt u leveranciers, installateurs en aanverwante bedrijven uit de branches koudetechniek en klimaattechniek.

epdb_keuring_climate_connection

epbd_keuring_logo_climate_connection

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. Deze richtlijn omvat tal van maatregelen om gebruikers/eigenaren van gebouwen bewust te maken van het energiegebruik van hun gebouwen en stimuleert hen tot het treffen van maatregelen om energie te besparen.brl100/200_climate_connectionRichtlijn Energieprestatie gebouwen EPBD 2010

energie_consult_climate_connection

wetgeving_blr100_brl200

Een gecertificeerd persoon voert lekcontroles en onderhoud aan apparatuur uit.Deze persoon kent de apparatuur en weet waarop gelet moet worden. Hierdoor worden lekkages op tijd ontdekt en vakkundig gerepareerd.
Voor bepaalde handelingen moet ook het bedrijf zelf gecertificeerd zijn.

brl100/200_climate_connectionBRL-100-versie-1.2-definitiefBRL-200-versie-1.2-definitief

vca_certificeringen_climate_connection

stek_erkend_bedrijf_climate_connection

Het diploma F-gassen is verplicht voor iedere service engineer die werkt met koelinstallaties waarbij gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen vrij kunnen komen.ministerie_milieu_en_infrastrctuurRijkswaterstaat houdt een register bij van alle personen die een persoonscertificaat hebben voor alle relevante werkzaamheden en vakgebieden die vallen binnen de F-gassenverordening.